REGULAMIN ŁOWISKA TUSZYNEK


1.

Wędkowanie na łowisku Tuszynek dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem i opłaceniu zezwolenia na wędkowanie! Wykupienie zezwolenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

2.

Licencję można wykupić u opiekunów łowiska po wcześniejszym ustaleniu terminu i stanowiska. Obowiązuje zasada: jedna osoba łowiąca = jedno pozwolenie (nie dotyczy towarzyszących dzieci do lat 15). Pozwolenie ważne jest tylko z dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby.

3.

Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku a także zastrzegają sobie zmiany regulaminu.

4.

Dozwolone jest tylko łowienie metodą włosową (możliwe odstępstwa po ustaleniu z właścicielami). Obowiązkowo stosować trzeba zestawy bezpieczne! Przy łowieniu na plecionki obowiązkowo wymagana jest strzałówka minimum 10 metrów!!! Dozwolone jest również korzystanie z haków zadziorowych (z powodu dużej ilości roślinności chcemy uniknąć dużej ilości spinek).

5.

Wszystkie złowione KARPIE i AMURY po złowieniu i ostrożnym sfotografowaniu należy ze szczególną ostrożnością wypuścić do wody (możliwe odstępstwa co do przetrzymywania tylko karpi w workach uzależnione od wyposażenia karpiarza oraz pory roku. Jeżeli jest zgoda opiekunów na przetrzymywanie karpia w worku na czas wyłącznie pory nocnej, to z zasadą: jedna ryba jeden worek – ustalać przed rozpoczęciem łowienia). 

Obowiązkowo należy zgłaszać połów ryb 20+.

6.

Karpiarze w swoim wyposażeniu MUSZĄ POSIADAĆ MATY TZW. KOŁYSKI LUB MATY POSIADAJĄCE WYSOKIE KRAWĘDZIE ORAZ ZABEZPIECZENIE (PRZYKRYCIE) UMOŻLIWIAJĄCE OCHRONĘ RYBY WEWNĄTRZ MATY. Ryby należy cały czas przetrzymywać nad matą lub nad głębszą taflą wody. Kolejnym obowiązkowym wyposażeniem jest duży podbierak karpiowy (szerokość kosza minimum 90 cm), oraz bezwzględnie środek do dezynfekcji!

Osoby które nie spełnią tych zasad nie zostaną wpuszczone na łowisko! Na łowisku istnieje możliwość otrzymania na czas łowienia maty, worka i trójkąta do ważenia jednak należy to ustalić przy zgłaszaniu rezerwacji.

7.

Dozwolone jest w miarę potrzeb korzystanie ze środków pływających jednak w sposób nie zakłócający łowienia innym osobom. Zezwala się na korzystanie z łódek zdalnie sterowanych do wywożenia zanęt i przynęt.

8.

Wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli zezwolenia, zestawów, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ państwowy. Z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

9.

Osoby łamiące regulamin zostaną wydalone z naszego terenu bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego przyjazdu. Także dane osób łamiących nasz regulamin zostaną przekazane innym opiekunom znajomych łowisk.

10.

Za kradzież ryb grozi postępowanie karne w myśl KK Art.278 oraz za wtargnięcie na teren prywatny według Art. 193 KK.

11.

Na łowisku zabrania się:

- rozpoczęcia łowienia bez poinformowania opiekunów,

- zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej, zbiornika oraz parkingu,

- wycinania, łamania drzew, krzewów oraz roślinności porastającej zbiornik i linię brzegową,

- rozpalania ognisk 

 - kąpieli w łowisku 

 - głośnego zachowywania się,

- pozostawiania samochodów przy stanowisku! Dotyczy wszystkich!!!,

Śmieci po zakończeniu łowienia bezwzględnie każdy zabiera ze sobą.

Niepoinformowanie opiekunów o odwołaniu zarezerwowanego terminu jest niedopuszczalne.

12.

Osoby rezerwujące stanowiska, na których znajdują się drewniane platformy, zobowiązane są do wykręcania wszystkich wkrętów mocujących namiot oraz do zgłaszania do opiekunów ewentualnych usterek powstałych podczas użytkowania. 

13.

Każdy kto rozpoczyna łowienie na zarezerwowanym stanowisku zobowiązany jest przed rozpoczęciem łowienia posprzątać stanowisko  a o zastanym nieporządku powiadomić gospodarza łowiska każdorazowo po zakończeniu zasiadki.

14.

Osoby które przebywają na łowisku zobowiązane są do przekazywania zaobserwowanych sytuacji godzących w regulamin łowiska lub o sytuacjach podejrzanych. Informację proszę przekazywać o każdej porze (24h) gospodarzom łowiska podanym w punkcie 20.

15.

Na łowisku istnieje możliwość wypożyczenia łódki na czas wędkowania. Można rezerwować łódkę przy rezerwacji stanowiska. Nakazuje się wyczyszczenia łódki po zakończeniu łowienia. 

16.

W pobliżu łowiska znajduje się ogrodzony parking. Istnieje możliwość przewiezienia sprzętu do łodzi transportowych z parkingu za pomocą wózków znajdujących się na wyposażeniu parkingu.

17.

Niedopuszczalne jest niepoinformowanie któregokolwiek z opiekunów o przyjeździe na łowisko. DOTYCZY WSZYSTKICH!!!

18.

Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z gospodarzami łowiska. W sytuacjach spornych, ostateczna decyzja zawsze pozostaje w gestii gospodarzy łowiska.

19.

Doba liczona jest od 12:00 do 12:00.

20.

Kontakt: Radosław Matej tel. 886233252, Michał Kościelny 504924680


POZDRAWIAMY i życzymy udanych połowów