REGULAMIN ŁOWISKA TUSZYNEK

1.

Wędkowanie na łowisku Tuszynek dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem i opłaceniu zezwolenia na wędkowanie! Wykupienie zezwolenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

 2. 

Licencję można wykupić u opiekunów łowiska po wcześniejszym ustaleniu terminu i stanowiska. Obowiązuje zasada jedna osoba łowiąca jedno pozwolenie (nie dotyczy towarzyszących dzieci do lat 12). Możliwość wykupienia licencji na dodatkową wędkę tylko przez osobę wykupującą tą licencję. 

3. 

Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzegają sobie zmiany regulaminu.

4.

Dozwolone jest tylko łowienie metodą włosową (możliwe odstępstwa po ustaleniu z właścicielami). OBOWIĄZUJE ZASADA ŁOWIENIA NA ZESTAWY BEZPIECZNE, PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ NA POPRAWNOŚĆ WYKONANIA ZESTAWÓW!

5.

Wszystkie złowione ryby po złowieniu i ostrożnym sfotografowaniu należy z szczególną ostrożnością wypuścić do wody. Obowiązkowo należy zgłaszać połów ryb 18+.
OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PRZETRZYMYWANIA RYB W WORKACH, SLINGACH itp.!!!

6.

OD 2018 ROKU OBOWIĄZUJE ZAKAZ KORZYSTANIA Z WŁASNYCH MAT I WORKÓW DO WAŻENIA . W/W SPRZĘT DOSTEPNY BĘDZIE NA MONITOROWANYM PARKINGU OZNACZONE NR STANOWISKA!!! Przed rozpoczęciem łowienia należy pobrać w/w środki ochrony dla ryb oraz rozliczyć się u opiekuna łowiska który znajduje się 24 h / dobę na terenie łowiska. Obowiązkowe jest również posiadanie i używanie środków do dezynfekcji otworów po haczyku lub ran na rybie. Wszelkie środki znajdują się do nabycia na terenie parkingu. Osoby które nie spełnią tych zasad nie zostaną wpuszczone na łowisko!

7.

Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających w miarę potrzeb w sposób nie zakłócający łowienia innym osobą. Zezwala się na korzystanie z łódek zdalnie sterowanych do wywożenia zanęt i przynęt.

8.

Wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli zezwolenia, zestawów, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ państwowy. Osoba wykupująca licencję zgadza się również na możliwość rejestracji jego postaci za pośrednictwem ukrytego monitoringu. Z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Od 2015 r. kontroli będą mogli dokonywać upoważnieni wędkarze. Dane osób uprawnionych do kontroli dostępne są u gospodarzy łowiska.

9.

Osoby łamiące regulamin zostaną wydalone z naszego terenu bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego przyjazdu. Dane osób łamiący nasz regulamin zostaną przekazane innym opiekunom znajomych łowisk!

10.

Za kradzież ryb grozi postępowanie karne w myśl KK Art.278 oraz za wtargnięcie na teren prywatny według Art. 193 KK.

11.

Na łowisku zabrania się:

  • rozpoczęcia łowienia bez poinformowania opiekunów oraz uiszczenia opłaty
  • zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej, zbiornika wodnego oraz parkingu
  • wycinania, łamania drzew, krzewów oraz roślinności porastającej zbiornik i linię brzegową
  • rozpalania ognisk
  • kąpieli w łowisku
  • głośnego zachowywania się oraz głośnego słuchania muzyki, ogólnie wszystkiego co mogłoby zakłócić spokój i porządek na terenie łowiska
  • pozostawiania samochodów przy stanowisku! Dotyczy wszystkich!!!
  • zanęcania wszelkiego rodzaju ziarnami i orzechami (nie dotyczy ziaren zakupionych u gospodarzy łowiska) 

Śmieci po zakończeniu łowienia należy złożyć w wyznaczonym do tego miejscu. 

UŻYWANIA JAKO LINKI GŁÓWNEJ PLECIONEK!!! ( dozwolone jest korzystanie z plecionki z zastosowaniem tzw. Przyponu strzałowego z żyłki mono o długości pow. 8 m)  

Od 01.09.2017 roku ZAKAZUJE SIĘ NĘCENIA JAKIMILORWIEK ZIARNAMI ZBÓRZ , ORZECHÓW !!!DOSTEPNE JEST NĘCENIE KUKURYDZĄ Z PUSZKI!!! Możliwość nęcenia ziarnami zakupionymi i przygotowanymi przez gospodarzy łowiska.


12.

Osoby rezerwujące stanowiska na których znajdują się drewniane platformy i domki zobowiązane są do wykręcania wszystkich wkrętów mocujących namiot, pod oraz do zgłaszania ewentualnych usterek powstałych podczas użytkowania. Wymagane jest również przestrzegania regulaminu wewnętrznego ( platformy, domki) który znajduje się wewnątrz domków. Wszelkie uwagi, usterki proszę zgłaszać opiekunowi łowiska .

13.

Każdy kto rozpoczyna łowienie na zarezerwowanym stanowisku zobowiązany jest posprzątać przez rozpoczęciem i zgłoszeniu o ewentualnym nieporządku przed rozpoczęciem korzystania z stanowiska.

14.

Osoby, które przebywają na łowisku zobowiązane są do przekazywania zaobserwowanych sytuacji godzących w regulamin łowiska lub o sytuacjach podejrzanych. Informację proszę przekazywać o każdej porze 24 h na dobę. .

15.

Na łowisku istnieje możliwość wypożyczenia łódki na czas wędkowania. Można rezerwować łódkę przy rezerwacji stanowiska. Nakazuje się wyczyszczenia łódki po zakończeniu łowienia.

16.

W pobliżu łowiska znajduje się ogrodzony parking. Istnieje możliwość przewiezienia sprzętu do łodzi transportowych z parkingu za pomocą wózków znajdujących się na wyposażeniu parkingu.

17.

Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z gospodarzami łowiska . Na terenie parkingu gdzie znajduje się również zaplecze sanitarne istnieje możliwość skorzystania z prostownika i innych narzędzi po wcześniejszym skonsultowania potrzeb z opiekunem. W sytuacjach spornych, ostateczna decyzja zawsze pozostaje w gestii gospodarzy łowiska. 

Kontakt:

Radosław Matej tel. 886233252

Michał Kościelny tel. 504-924-680

Życzymy udanych połowów :-)