REGULAMIN ŁOWISKA TUSZYNEK

1.

Wędkowanie na łowisku Tuszynek dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem i opłaceniu zezwolenia na wędkowanie! Wykupienie zezwolenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

 2. 

Licencję można wykupić u opiekunów łowiska po wcześniejszym ustaleniu terminu i stanowiska. Obowiązuje zasada jedna osoba łowiąca jedno pozwolenie (nie dotyczy towarzyszących dzieci do lat 10). 

3.

Rozlicznie za łowienie następuje przed wjazdem na teren łowiska u opiekuna, który znajduje całodobowo na terenie łowiska. Opłaty obowiązują z godnie z ustaloną rezerwacją, jeżeli osoba łowiąca lub partner nie przybędzie na łowisko lub chce szybciej zakończyć łowienie, rozliczenie obowiązuje zgodnie z ustaloną rezerwacją (ustalony czas oraz ilość osób). Gospodarze łowiska zastrzegają sobie możliwości pobrania zaliczki w wysokości 30% ustalonej rezerwacji (ustalony czas oraz ilość osób).

4. 

Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzegają sobie zmiany regulaminu.

5.

Dozwolone jest tylko łowienie metodą włosową (możliwe odstępstwa po ustaleniu z właścicielami). Obowiązkowo należy stosować zestawy bezpieczne! Sposób ich wykonania przedstawiono w filmie instruktażowym, umieszczonym na stronie internetowej łowiska Tuszynek. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz łowienia na plecionki, stosowanej jako linki głównej.

6.

Wszystkie złowione KARPIE i AMURY po złowieniu i ostrożnym sfotografowaniu należy z szczególną ostrożnością wypuścić do wody. Obowiązkowo należy zgłaszać połów ryb 20+.
OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PRZETRZYMYWANIA RYB W WORKACH, SLINGACH itp.!!!

7.

Wszyscy łowiący zobowiązani są do używania MAT i WORKÓW DO WAŻENIA będących na wyposażeniu łowiska, znajdujących się na parkingu łowiska. Osoby które nie spełnią tych zasad nie zostaną wpuszczone na łowisko!

8.

Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających w miarę potrzeb w sposób nie zakłócający łowienia innym osobom. Zezwala się na korzystanie z łódek zdalnie sterowanych do wywożenia zanęt i przynęt. Pływanie oraz wywożenie zestawów (zanęty) możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych sektorach przydzielonych do każdego stanowiska.

9.

Wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli zezwolenia, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ państwowy. Z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

10.

Osoby łamiące regulamin zostaną wydalone z naszego terenu bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego przyjazdu. Dane osób łamiący nasz regulamin zostaną przekazane innym opiekunom znajomych łowisk.

11.

Za kradzież ryb grozi postępowanie karne w myśl KK Art.278 oraz za wtargnięcie na teren prywatny według Art. 193 KK.

12.

Na łowisku zabrania się:

 • rozpoczęcia łowienia bez poinformowania opiekunów oraz uiszczenia opłaty
 • zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej, zbiornika wodnego oraz parkingu
 • wycinania, łamania drzew, krzewów oraz roślinności porastającej zbiornik i linię brzegową
 • rozpalania ognisk
 • kąpieli w łowisku
 • głośnego zachowywania się
 • pozostawiania samochodów przy stanowisku! Dotyczy wszystkich!!!
 • zanęcania wszelkiego rodzaju ziarnami i orzechami (nie dotyczy ziaren zakupionych u gospodarzy łowiska) 

Śmieci po zakończeniu łowienia należy złożyć w wyznaczonym do tego miejscu.

13.

Osoby rezerwujące stanowiska na których znajdują się drewniane platformy zobowiązane są do wykręcania wszystkich wkrętów mocujących namiot oraz do zgłaszania  do opiekunów ewentualnych usterek powstałych podczas użytkowania.

14.

Każdy kto rozpoczyna łowienie na zarezerwowanym stanowisku zobowiązany jest posprzątać przez rozpoczęciem i po zakończeniu oraz zgłosić ewentualny nieporządek do opiekuna łowiska znajdującego się na terenie.

15.

Osoby, które przebywają na łowisku zobowiązane są do przekazywania zaobserwowanych sytuacji godzących w regulamin łowiska lub o sytuacjach podejrzanych. Informację proszę przekazywać o każdej porze 24 h na dobę opiekunowi łowiska lub gospodarzom.

16.

Na łowisku istnieje możliwość wypożyczenia łódki na czas wędkowania. Można rezerwować łódkę przy rezerwacji stanowiska. Nakazuje się wyczyszczenia łódki po zakończeniu łowienia. Ewentualne nieprawidłowości zgłaszać jak wyżej.

17.

W pobliżu łowiska znajduje się ogrodzony parking. Istnieje możliwość przewiezienia sprzętu do łodzi transportowych z parkingu za pomocą wózków znajdujących się na wyposażeniu parkingu. Dostępne jest również zaplecze sanitarne (prysznic, toaleta, dostęp do prądu).

18.

Niedopuszczalne jest niepoinformowanie któregokolwiek z opiekunów o przyjeździe na łowisko. DOTYCZY WSZYSTKICH!

19.

Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z gospodarzami łowiska. W sytuacjach spornych, ostateczna decyzja zawsze pozostaje w gestii gospodarzy łowiska.

20.

Doba liczona jest od 12:00 – do 12:00.

21.

Osoby uprawnione do kontroli na łowisku:

 • Matej Radosław
 • Kościelny Michał
 • Hoszard Jarosław
 • Olszewski Jarosław

22.

Kontakt do gospodarzy łowiska:

 • Radosław Matej tel. 886 233 252
 • Michał Kościelny 504 924 680

Życzymy udanych połowów :-)