Regulamin korzystania z domków na łowisku Tuszynek

Osoba / osoby, które korzystają z naszych komfortowych stanowisk, zobowiązane są do zapoznania się z tym regulaminem. 

Osoby które wynajmują stanowisko z domkiem i platformą muszą przestrzegać poniższe wytyczne:

  • zakazuje się ingerowania w rozwiązania techniczne konstrukcji znajdujących się na stanowisku,
  • zakazuje się palenia ( grilla , ogniska , świeczek i innego rodzaju ognia mogącego zagrozić konstrukcji drewnianej i otaczającej infrastruktury stanowiska),
  • zakazuje się kąpieli w łowisku,
  • osoba korzystająca z środków ochrony dla ryb zobowiązana jest zachować je w czystości i zdać nie uszkodzone, łódka i wiosła powinny być całe i po użytkowaniu wyczyszczone,
  • o wszelkich uszkodzeniach , platformy , domu , łódki oraz środków ochrony dla ryb proszę informować opiekuna łowiska niezwłocznie!,
  • zabrania się pozostawiania śmieci na terenie stanowiska 

Życzymy udanych połowów :-)