Regulamin korzystania z domków na łowisku Tuszynek

Osoba / osoby, które korzystają z naszych komfortowych stanowisk, zobowiązane są do zapoznania i przestrzegania niżej ujętego regulaminu. 

Osoby które wynajmują stanowisko z domkiem i platformą zobowiązane są do:

- zakazuje się ingerowania w rozwiązania techniczne konstrukcji znajdujących się na stanowisku,

zakazuje się palenia ( grilla, ogniska, świeczek i innego rodzaju ognia mogącego zagrozić konstrukcji drewnianej i otaczającej infrastruktury stanowiska ),

- zakazuje się kąpieli w łowisku,

- osoba korzystająca z środków ochrony dla ryb zobowiązana jest zachować je w czystości i zdać nie uszkodzone, łódka i wiosła powinny być całe i po użytkowaniu wyczyszczone,

- o wszelkich uszkodzeniach , platformy , domu , łódki oraz środków ochrony dla ryb proszę informować opiekuna łowiska niezwłocznie!,

- zabrania się pozostawiania śmieci na terenie stanowiska

- w domkach z instalacją elektryczną zabrania się podłączania urządzeń o dużym zużyciu prądu ( kuchenka mikrofalowa, grzejnik, czajnik elektryczny itp. – WYMÓG SPOWODOWANY BEZPIECZEŃSTWEM INSTALACJI ).

Życzymy udanych połowów :-)